FF - Euro Short Term Bond Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (12.8.2020) 26,3574 EUR
 • Ročné maximum
 • (7.8.2020) 26,3863 EUR
 • Ročné minimum
 • (24.3.2020) 25,4067 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 10.3.2008
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 1 747 261 162,41 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Krátkodobé Investície
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Investičný stupeň (IG)
  S dominantnou menou (EUR)
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 0,71 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 3 roky
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 2
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,01 %
 • 1 mesiac
 • 0,34 %
 • 3 mesiaca
 • 1,41 %
 • 6 mesiacov
 • 1,22 %
 • Od začiatku roku
 • 1,44 %
 • 1 rok
 • 1,08 %
 • 2 roky
 • 2,91 %
 • 3 roky
 • 1,99 %
 • 5 rokov
 • 4,14 %
 • 10 rokov
 • 16,47 %
 • Od založenia
 • 24,03 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,44 %
 • 3 roky
 • 0,66 %
 • 5 rokov
 • 0,81 %
 • 10 rokov
 • 1,54 %
 • Od založenia
 • 1,75 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.