FF - Euro Short Term Bond Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (30.11.2020) 26,4594 EUR
 • Ročné maximum
 • (23.11.2020) 26,4603 EUR
 • Ročné minimum
 • (24.3.2020) 25,4067 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 10.3.2008
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 2 249 110 180,69 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Krátkodobé Investície
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Investičný stupeň (IG)
  S dominantnou menou (EUR)
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Konzervatívne
 • Poplatky za správu
 • 0,71 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 3 roky
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 2
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,00 %
 • 1 mesiac
 • 0,20 %
 • 3 mesiaca
 • 0,32 %
 • 6 mesiacov
 • 1,40 %
 • Od začiatku roku
 • 1,83 %
 • 1 rok
 • 1,95 %
 • 2 roky
 • 4,92 %
 • 3 roky
 • 2,44 %
 • 5 rokov
 • 3,90 %
 • 10 rokov
 • 17,39 %
 • Od založenia (10.3.2008)
 • 24,51 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 2,43 %
 • 3 roky
 • 0,81 %
 • 5 rokov
 • 0,77 %
 • 10 rokov
 • 1,62 %
 • Od založenia (10.3.2008)
 • 1,74 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.