FF - Euro Corporate Bond Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (7.8.2020) 34,1100 EUR
 • Ročné maximum
 • (6.8.2020) 34,1200 EUR
 • Ročné minimum
 • (19.3.2020) 31,0100 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 12.6.2009
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 121 688 707,29 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Korporátne dlhopisy
  Investičný stupeň (IG)
  S dominantnou menou (EUR)
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 1,05 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 3 roky
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 3
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,15 %
 • 1 mesiac
 • 1,28 %
 • 3 mesiaca
 • 3,49 %
 • 6 mesiacov
 • 2,03 %
 • Od začiatku roku
 • 3,18 %
 • 1 rok
 • 2,71 %
 • 2 roky
 • 8,53 %
 • 3 roky
 • 8,18 %
 • 5 rokov
 • 14,73 %
 • 10 rokov
 • 47,85 %
 • Od založenia
 • 86,50 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 4,18 %
 • 3 roky
 • 2,66 %
 • 5 rokov
 • 2,79 %
 • 10 rokov
 • 3,99 %
 • Od založenia
 • 5,74 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.