FF - Euro Corporate Bond Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (22.5.2020) 32,9100 EUR
 • Ročné maximum
 • (20.2.2020) 33,5200 EUR
 • Ročné minimum
 • (19.3.2020) 31,0100 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 12.6.2009
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 80 936 552,00 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Korporátne dlhopisy
  Investičný stupeň (IG)
  S dominantnou menou (EUR)
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 1,05 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 3
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,21 %
 • 1 mesiac
 • 1,20 %
 • 3 mesiaca
 • -1,76 %
 • 6 mesiacov
 • -0,33 %
 • Od začiatku roku
 • -0,45 %
 • 1 rok
 • 2,62 %
 • 2 roky
 • 5,08 %
 • 3 roky
 • 5,55 %
 • 5 rokov
 • 9,74 %
 • 10 rokov
 • 45,49 %
 • Od založenia
 • 79,93 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 2,51 %
 • 3 roky
 • 1,82 %
 • 5 rokov
 • 1,88 %
 • 10 rokov
 • 3,82 %
 • Od založenia
 • 5,51 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.