FF - Euro Blue Chip Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (4.12.2020) 16,3900 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 17,8500 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 10,6500 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 3.7.2006
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 161 237 107,35 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • S vysokou trhovou kapitalizáciou
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,93 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,24 %
 • 1 mesiac
 • 5,67 %
 • 3 mesiaca
 • 6,71 %
 • 6 mesiacov
 • 8,11 %
 • Od začiatku roku
 • -3,59 %
 • 1 rok
 • -1,68 %
 • 2 roky
 • 14,70 %
 • 3 roky
 • 5,40 %
 • 5 rokov
 • 9,63 %
 • 10 rokov
 • 74,62 %
 • Od založenia (3.7.2006)
 • 63,90 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 7,10 %
 • 3 roky
 • 1,77 %
 • 5 rokov
 • 1,86 %
 • 10 rokov
 • 5,73 %
 • Od založenia (3.7.2006)
 • 3,48 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.