FF - Emerging Markets Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (4.12.2020) 18,3800 EUR
 • Ročné maximum
 • (23.11.2020) 18,5100 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 11,5200 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 2.4.2014
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 422 523 052,72 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Globálne rozvíjajúce sa trhy
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,93 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,66 %
 • 1 mesiac
 • 5,03 %
 • 3 mesiaca
 • 16,77 %
 • 6 mesiacov
 • 29,07 %
 • Od začiatku roku
 • 12,42 %
 • 1 rok
 • 19,20 %
 • 2 roky
 • 38,72 %
 • 3 roky
 • 24,61 %
 • 5 rokov
 • 53,81 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (2.4.2014)
 • 83,80 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 17,78 %
 • 3 roky
 • 7,61 %
 • 5 rokov
 • 8,99 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (2.4.2014)
 • 9,54 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.