FF - Emerging Markets Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.8.2020) 15,6100 EUR
 • Ročné maximum
 • (20.1.2020) 17,2200 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 11,5200 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 2.4.2014
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 221 642 645,44 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Globálne rozvíjajúce sa trhy
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,93 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,06 %
 • 1 mesiac
 • 2,56 %
 • 3 mesiaca
 • 17,55 %
 • 6 mesiacov
 • -3,40 %
 • Od začiatku roku
 • -4,53 %
 • 1 rok
 • 6,84 %
 • 2 roky
 • 11,02 %
 • 3 roky
 • 15,54 %
 • 5 rokov
 • 27,12 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 56,10 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 5,37 %
 • 3 roky
 • 4,93 %
 • 5 rokov
 • 4,92 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 7,27 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.