FF - Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (7.8.2020) 15,8200 EUR
 • Ročné maximum
 • (20.1.2020) 20,5800 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 11,3700 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 11.6.2007
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 71 337 641,64 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Globálne rozvíjajúce sa trhy
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,95 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,57 %
 • 1 mesiac
 • -1,37 %
 • 3 mesiaca
 • 12,04 %
 • 6 mesiacov
 • -20,26 %
 • Od začiatku roku
 • -19,74 %
 • 1 rok
 • -11,17 %
 • 2 roky
 • -9,13 %
 • 3 roky
 • -9,81 %
 • 5 rokov
 • -7,11 %
 • 10 rokov
 • 29,25 %
 • Od založenia
 • 58,20 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -4,67 %
 • 3 roky
 • -3,38 %
 • 5 rokov
 • -1,46 %
 • 10 rokov
 • 2,60 %
 • Od založenia
 • 3,54 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.