FF - China Consumer Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (2.12.2020) 29,3500 EUR
 • Ročné maximum
 • (9.11.2020) 31,2500 EUR
 • Ročné minimum
 • (16.3.2020) 20,9300 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 23.2.2011
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 1 359 469 554,68 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Ázia (bez Japonska)
 • Tématické zameranie
 • Tematický zamerané
  Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,91 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -2,59 %
 • 1 mesiac
 • -1,71 %
 • 3 mesiaca
 • 1,21 %
 • 6 mesiacov
 • 19,60 %
 • Od začiatku roku
 • 18,44 %
 • 1 rok
 • 25,32 %
 • 2 roky
 • 41,86 %
 • 3 roky
 • 28,11 %
 • 5 rokov
 • 63,69 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (23.2.2011)
 • 193,50 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 19,10 %
 • 3 roky
 • 8,61 %
 • 5 rokov
 • 10,36 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (23.2.2011)
 • 11,64 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.