FF - Asian Smaller Companies Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (4.8.2020) 21,9000 EUR
 • Ročné maximum
 • (17.1.2020) 26,0600 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 16,5900 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 7.12.2011
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 31 794 480,34 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Ázia (bez Japonska)
 • Tématické zameranie
 • Hodnotové
  S nízkou a strednou trhovou kapitalizáciou
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,95 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,45 %
 • 1 mesiac
 • -0,09 %
 • 3 mesiaca
 • 10,05 %
 • 6 mesiacov
 • -10,83 %
 • Od začiatku roku
 • -13,44 %
 • 1 rok
 • -14,12 %
 • 2 roky
 • -13,37 %
 • 3 roky
 • -11,12 %
 • 5 rokov
 • 7,20 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 119,00 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -6,92 %
 • 3 roky
 • -3,85 %
 • 5 rokov
 • 1,40 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 9,47 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.