FF - Asian High Yield Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.8.2020) 20,5700 EUR
 • Ročné maximum
 • (20.2.2020) 22,9300 EUR
 • Ročné minimum
 • (24.3.2020) 17,9400 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 2.4.2007
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 78 119 035,76 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Ázia (bez Japonska)
 • Tématické zameranie
 • Vysoký výnos (HY)
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 1,39 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 3 roky
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,15 %
 • 1 mesiac
 • -2,60 %
 • 3 mesiaca
 • 4,20 %
 • 6 mesiacov
 • -6,46 %
 • Od začiatku roku
 • -4,90 %
 • 1 rok
 • -4,06 %
 • 2 roky
 • 7,98 %
 • 3 roky
 • 9,30 %
 • 5 rokov
 • 17,48 %
 • 10 rokov
 • 85,82 %
 • Od založenia
 • 105,70 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3,91 %
 • 3 roky
 • 3,01 %
 • 5 rokov
 • 3,27 %
 • 10 rokov
 • 6,39 %
 • Od založenia
 • 5,55 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.