FF - Asia Focus Fund (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (7.8.2020) 30,6700 EUR
 • Ročné maximum
 • (17.1.2020) 32,3600 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 23,0800 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 25.9.2006
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 172 049 274,90 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Ázia (bez Japonska)
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,93 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,19 %
 • 1 mesiac
 • -0,58 %
 • 3 mesiaca
 • 12,10 %
 • 6 mesiacov
 • -2,11 %
 • Od začiatku roku
 • -1,00 %
 • 1 rok
 • 14,31 %
 • 2 roky
 • 13,80 %
 • 3 roky
 • 25,23 %
 • 5 rokov
 • 46,47 %
 • 10 rokov
 • 104,33 %
 • Od založenia
 • 206,70 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 6,68 %
 • 3 roky
 • 7,79 %
 • 5 rokov
 • 7,93 %
 • 10 rokov
 • 7,41 %
 • Od založenia
 • 8,41 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.