FF - America Fund hedged (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (7.8.2020) 13,3600 EUR
 • Ročné maximum
 • (17.1.2020) 15,1100 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 10,0200 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Fidelity Funds
 • Dátum založenia
 • 12.7.2013
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 53 475 161,15 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • Jadrové
  S rôznou trhovou kapitalizáciou
  Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,88 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 2,22 %
 • 1 mesiac
 • 4,46 %
 • 3 mesiaca
 • 10,87 %
 • 6 mesiacov
 • -10,15 %
 • Od začiatku roku
 • -10,34 %
 • 1 rok
 • -6,96 %
 • 2 roky
 • -14,03 %
 • 3 roky
 • -7,73 %
 • 5 rokov
 • -0,37 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 33,60 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -7,28 %
 • 3 roky
 • -2,65 %
 • 5 rokov
 • -0,07 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 4,18 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.