Conseq realitní (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (30.9.2020) 0,1038 EUR
 • Ročné maximum
 • (31.1.2020) 0,1078 EUR
 • Ročné minimum
 • (31.3.2020) 0,0997 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Conseq Funds investiční společnost, a.s.
 • Dátum založenia
 • 28.2.2019
 • Krajina registrácie
 • Česko
 • Objem aktív fondu
 • 109 536 800,17 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Nehnuteľnosti
 • Regionálne zameranie
 • Stredoeurópsky región
  Stredoeurópsky región
 • Tématické zameranie
 • Nehnuteľnosti
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Stredne rizikové
 • Poplatky za správu
 • 1,61 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 2
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1 mesiac
 • -3,53 %
 • 3 mesiaca
 • -0,95 %
 • 6 mesiacov
 • 4,11 %
 • Od začiatku roku
 • -3,53 %
 • 1 rok
 • -1,14 %
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (28.2.2019)
 • 3,80 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (28.2.2019)
 • 2,37 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.