C-QUADRAT Absolute Return ESG VTIA (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.8.2020) 12,6900 EUR
 • Ročné maximum
 • (20.2.2020) 13,1400 EUR
 • Ročné minimum
 • (24.3.2020) 11,6600 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Ampega Investment (C-Quadrat ARTS)
 • Dátum založenia
 • 27.11.2000
 • Krajina registrácie
 • Rakúsko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Balancované
  Absolútneho výnosu
  Fond fondov
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy zmiešené
 • Poplatky za správu
 • 1,71 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,54 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 8 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,16 %
 • 1 mesiac
 • 0,71 %
 • 3 mesiaca
 • 1,93 %
 • 6 mesiacov
 • -1,78 %
 • Od začiatku roku
 • -1,17 %
 • 1 rok
 • -0,70 %
 • 2 roky
 • 4,88 %
 • 3 roky
 • 3,51 %
 • 5 rokov
 • 0,32 %
 • 10 rokov
 • 12,20 %
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 2,41 %
 • 3 roky
 • 1,16 %
 • 5 rokov
 • 0,06 %
 • 10 rokov
 • 1,16 %
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.