BNPP Plan Easy Future 2026 (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (10.8.2020) 128,0600 EUR
 • Ročné maximum
 • (16.8.2019) 134,5600 EUR
 • Ročné minimum
 • (26.5.2020) 126,7800 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • BNP Paribas
 • Dátum založenia
 • 13.9.2013
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 11 915 986,47 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • S cieľovým dátumom
  Chránené
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy chránené
 • Poplatky za správu
 • 1,74 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,25 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 3 roky
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 3
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,02 %
 • 1 mesiac
 • 0,09 %
 • 3 mesiaca
 • -0,01 %
 • 6 mesiacov
 • -3,03 %
 • Od začiatku roku
 • -1,42 %
 • 1 rok
 • -4,01 %
 • 2 roky
 • 0,14 %
 • 3 roky
 • -0,17 %
 • 5 rokov
 • 0,96 %
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 0,07 %
 • 3 roky
 • -0,06 %
 • 5 rokov
 • 0,19 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.