BNPP Flexi I US Mortgage H hedged (EUR)

Z dôvodu mimoriadnej situácie na finančných troch spôsobenej COVID19 správca dočasne zvyšuje Swing Pricing fees tzv. „swing factor“ nad 1% úroveň, ktorú deklaroval vo svojom štatútu (str. 27).“ Tato informácia sa týka vybraných podfondov dáždniku BNP Flexi I, a síce ABS EUROPE IG, ABS Opportunities, Flexible Convertible Bond a US Mortgage.
 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (24.9.2020) 1240,4400 EUR
 • Ročné maximum
 • (9.3.2020) 1265,1100 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 1208,7900 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • BNP Paribas
 • Dátum založenia
 • 25.9.2015
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • S dominantnou menou (USD)
  Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Konzervatívne
 • Poplatky za správu
 • 1,25 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,90 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 3 roky
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 3
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,04 %
 • 1 mesiac
 • -0,34 %
 • 3 mesiaca
 • 0,05 %
 • 6 mesiacov
 • -0,08 %
 • Od začiatku roku
 • 0,98 %
 • 1 rok
 • 1,44 %
 • 2 roky
 • 3,42 %
 • 3 roky
 • -1,70 %
 • 5 rokov
 • -0,51 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • -0,51 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,70 %
 • 3 roky
 • -0,57 %
 • 5 rokov
 • -0,10 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • -0,10 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.