BNPP Flexi I Flexible Convertible Bond RH hgd(EUR)

Z dôvodu mimoriadnej situácie na finančných troch spôsobenej COVID19 správca dočasne zvyšuje Swing Pricing fees tzv. „swing factor“ nad 1% úroveň, ktorú deklaroval vo svojom štatútu (str. 27).“ Tato informácia sa týka vybraných podfondov dáždniku BNP Flexi I, a síce ABS EUROPE IG, ABS Opportunities, Flexible Convertible Bond a US Mortgage.
 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (6.8.2020) 103,9200 EUR
 • Ročné maximum
 • (6.8.2020) 103,9200 EUR
 • Ročné minimum
 • (24.3.2020) 100,3900 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • BNP Paribas
 • Dátum založenia
 • 14.2.2020
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 127 600 944,58 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Alternatívne investície
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Konvertibilné
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,90 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,15 %
 • 1 mesiac
 • 0,87 %
 • 3 mesiaca
 • 1,70 %
 • 6 mesiacov
 • 1,30 %
 • Od začiatku roku
 • 1,55 %
 • 1 rok
 • 0,56 %
 • 2 roky
 • 0,67 %
 • 3 roky
 • 0,71 %
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 1,25 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 0,33 %
 • 3 roky
 • 0,24 %
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 2,64 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.