BNPP Flexi I ABS Europe IG (EUR)

Z dôvodu mimoriadnej situácie na finančných troch spôsobenej COVID19 správca dočasne zvyšuje Swing Pricing fees tzv. „swing factor“ nad 1% úroveň, ktorú deklaroval vo svojom štatútu (str. 27).“ Tato informácia sa týka vybraných podfondov dáždniku BNP Flexi I, a síce ABS EUROPE IG, ABS Opportunities, Flexible Convertible Bond a US Mortgage.
 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (2.12.2020) 100,9000 EUR
 • Ročné maximum
 • (26.2.2020) 101,8300 EUR
 • Ročné minimum
 • (25.3.2020) 93,4800 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • BNP Paribas
 • Dátum založenia
 • 8.8.2018
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 537 714 612,00 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Investičný stupeň (IG)
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Konzervatívne
 • Poplatky za správu
 • 0,70 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,60 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 3 roky
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 2
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,00 %
 • 1 mesiac
 • 0,36 %
 • 3 mesiaca
 • 0,79 %
 • 6 mesiacov
 • 3,17 %
 • Od začiatku roku
 • -0,42 %
 • 1 rok
 • -0,32 %
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (8.8.2018)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia (8.8.2018)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.