BNPP Flexi I ABS Europe AAA (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (31.7.2020) 99,5600 EUR
 • Ročné maximum
 • (16.8.2019) 100,5500 EUR
 • Ročné minimum
 • (24.3.2020) 96,4800 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • BNP Paribas
 • Dátum založenia
 • 8.8.2018
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 678 885 233,60 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Investičný stupeň (IG)
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 0,40 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,40 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 1 rok
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 1
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,04 %
 • 1 mesiac
 • 0,23 %
 • 3 mesiaca
 • 1,34 %
 • 6 mesiacov
 • -0,91 %
 • Od začiatku roku
 • -0,86 %
 • 1 rok
 • -0,88 %
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.