BNP Paribas US Small Cap H hedged (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (1.12.2020) 228,0600 EUR
 • Ročné maximum
 • (24.11.2020) 229,1200 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 125,4000 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • PARVEST
 • Dátum založenia
 • 17.5.2013
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • Jadrové
  S nízkou a strednou trhovou kapitalizáciou
  Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,20 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,46 %
 • 1 mesiac
 • 14,97 %
 • 3 mesiaca
 • 13,38 %
 • 6 mesiacov
 • 27,79 %
 • Od začiatku roku
 • 13,80 %
 • 1 rok
 • 16,33 %
 • 2 roky
 • 23,62 %
 • 3 roky
 • 16,95 %
 • 5 rokov
 • 47,75 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (17.5.2013)
 • 92,39 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 11,18 %
 • 3 roky
 • 5,36 %
 • 5 rokov
 • 8,12 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (17.5.2013)
 • 9,06 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.