BNP Paribas Seasons (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (11.8.2020) 107,4200 EUR
 • Ročné maximum
 • (15.7.2020) 112,2100 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 91,2900 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • PARVEST
 • Dátum založenia
 • 4.1.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 131 560 530,73 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,17 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 2,22 %
 • 1 mesiac
 • -0,67 %
 • 3 mesiaca
 • 13,89 %
 • 6 mesiacov
 • -2,19 %
 • Od začiatku roku
 • 0,03 %
 • 1 rok
 • 11,94 %
 • 2 roky
 • 12,34 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 24,34 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 5,99 %
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 14,56 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.