BNP Paribas Health Care Innovators (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (12.8.2020) 1227,6000 EUR
 • Ročné maximum
 • (18.5.2020) 1283,6300 EUR
 • Ročné minimum
 • (16.3.2020) 941,8300 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • PARVEST
 • Dátum založenia
 • 17.5.2013
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 611 969 347,20 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Sektorové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,95 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,57 %
 • 1 mesiac
 • -1,45 %
 • 3 mesiaca
 • -3,01 %
 • 6 mesiacov
 • -1,88 %
 • Od začiatku roku
 • 5,40 %
 • 1 rok
 • 17,65 %
 • 2 roky
 • 17,12 %
 • 3 roky
 • 37,05 %
 • 5 rokov
 • 16,93 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 104,61 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 8,22 %
 • 3 roky
 • 11,08 %
 • 5 rokov
 • 3,18 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 10,39 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.