BNP Paribas Disruptive Technology (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.8.2020) 1625,6700 USD
 • Ročné maximum
 • (3.8.2020) 1625,6700 USD
 • Ročné minimum
 • (16.3.2020) 1024,8000 USD
 • Investičná spoločnosť
 • PARVEST
 • Dátum založenia
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 1 795 523 613,85 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Sektorové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,95 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,84 %
 • 1 mesiac
 • 8,33 %
 • 3 mesiaca
 • 23,99 %
 • 6 mesiacov
 • 19,53 %
 • Od začiatku roku
 • 23,45 %
 • 1 rok
 • 35,71 %
 • 2 roky
 • 49,15 %
 • 3 roky
 • 96,14 %
 • 5 rokov
 • 149,44 %
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 22,13 %
 • 3 roky
 • 25,18 %
 • 5 rokov
 • 20,06 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.