BNP Paribas Brazil Equity (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (23.9.2020) 79,3100 USD
 • Ročné maximum
 • (2.1.2020) 128,1100 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 56,6400 USD
 • Investičná spoločnosť
 • PARVEST
 • Dátum založenia
 • 12.12.2006
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 89 270 275,72 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Latinská Amerika
 • Tématické zameranie
 • Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,20 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 8 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 7
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -8,77 %
 • 1 mesiac
 • -4,72 %
 • 3 mesiaca
 • -5,19 %
 • 6 mesiacov
 • 40,02 %
 • Od začiatku roku
 • -36,04 %
 • 1 rok
 • -26,69 %
 • 2 roky
 • -3,41 %
 • 3 roky
 • -27,00 %
 • 5 rokov
 • 46,95 %
 • 10 rokov
 • -51,72 %
 • Od založenia
 • -20,02 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -1,72 %
 • 3 roky
 • -9,96 %
 • 5 rokov
 • 8,00 %
 • 10 rokov
 • -7,02 %
 • Od založenia
 • -1,61 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.