BGF World Mining (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (4.8.2020) 44,2500 USD
 • Ročné maximum
 • (27.7.2020) 45,4300 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 24,8600 USD
 • Investičná spoločnosť
 • BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • Dátum založenia
 • 24.3.1997
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 4 754 041 062,74 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 2,07 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 7
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -1,56 %
 • 1 mesiac
 • 12,17 %
 • 3 mesiaca
 • 30,11 %
 • 6 mesiacov
 • 14,85 %
 • Od začiatku roku
 • 8,96 %
 • 1 rok
 • 20,05 %
 • 2 roky
 • 16,48 %
 • 3 roky
 • 24,54 %
 • 5 rokov
 • 67,42 %
 • 10 rokov
 • -33,26 %
 • Od založenia
 • 343,61 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 7,93 %
 • 3 roky
 • 7,59 %
 • 5 rokov
 • 10,86 %
 • 10 rokov
 • -3,96 %
 • Od založenia
 • 6,58 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.