BGF World Gold (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (7.8.2020) 50,8900 USD
 • Ročné maximum
 • (5.8.2020) 53,3700 USD
 • Ročné minimum
 • (19.3.2020) 23,5400 USD
 • Investičná spoločnosť
 • BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • Dátum založenia
 • 30.12.1994
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 6 977 337 309,97 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Drahých kovov
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 2,07 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 7
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 2,46 %
 • 1 mesiac
 • 16,85 %
 • 3 mesiaca
 • 30,82 %
 • 6 mesiacov
 • 52,05 %
 • Od začiatku roku
 • 51,41 %
 • 1 rok
 • 46,66 %
 • 2 roky
 • 99,02 %
 • 3 roky
 • 72,22 %
 • 5 rokov
 • 159,78 %
 • 10 rokov
 • -5,27 %
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 41,07 %
 • 3 roky
 • 19,87 %
 • 5 rokov
 • 21,04 %
 • 10 rokov
 • -0,54 %
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.