BGF World Gold (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (30.11.2020) 40,2800 USD
 • Ročné maximum
 • (5.8.2020) 53,3700 USD
 • Ročné minimum
 • (19.3.2020) 23,5400 USD
 • Investičná spoločnosť
 • BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • Dátum založenia
 • 30.12.1994
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 5 814 921 321,54 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Drahých kovov
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,07 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 7
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -2,04 %
 • 1 mesiac
 • -6,30 %
 • 3 mesiaca
 • -17,76 %
 • 6 mesiacov
 • 0,25 %
 • Od začiatku roku
 • 19,85 %
 • 1 rok
 • 30,95 %
 • 2 roky
 • 77,68 %
 • 3 roky
 • 38,28 %
 • 5 rokov
 • 109,36 %
 • 10 rokov
 • -36,33 %
 • Od založenia (30.12.1994)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 33,30 %
 • 3 roky
 • 11,41 %
 • 5 rokov
 • 15,93 %
 • 10 rokov
 • -4,41 %
 • Od založenia (30.12.1994)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.