BGF World Gold (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (4.12.2020) 34,6800 EUR
 • Ročné maximum
 • (5.8.2020) 44,8900 EUR
 • Ročné minimum
 • (16.3.2020) 21,2300 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • Dátum založenia
 • 5.4.2001
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 5 814 921 321,54 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Drahých kovov
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,07 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 7
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 3,49 %
 • 1 mesiac
 • -11,01 %
 • 3 mesiaca
 • -13,84 %
 • 6 mesiacov
 • 1,14 %
 • Od začiatku roku
 • 15,79 %
 • 1 rok
 • 22,07 %
 • 2 roky
 • 67,94 %
 • 3 roky
 • 41,90 %
 • 5 rokov
 • 89,51 %
 • 10 rokov
 • -30,97 %
 • Od založenia (5.4.2001)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 29,59 %
 • 3 roky
 • 12,37 %
 • 5 rokov
 • 13,64 %
 • 10 rokov
 • -3,64 %
 • Od založenia (5.4.2001)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.