BGF US Basic Value (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (2.12.2020) 94,1000 USD
 • Ročné maximum
 • (20.1.2020) 96,0200 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 58,5800 USD
 • Investičná spoločnosť
 • BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • Dátum založenia
 • 8.1.1997
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 538 910 335,87 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • Hodnotové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,82 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,07 %
 • 1 mesiac
 • 17,91 %
 • 3 mesiaca
 • 12,65 %
 • 6 mesiacov
 • 16,88 %
 • Od začiatku roku
 • -0,49 %
 • 1 rok
 • 2,55 %
 • 2 roky
 • 9,61 %
 • 3 roky
 • 10,45 %
 • 5 rokov
 • 29,88 %
 • 10 rokov
 • 107,41 %
 • Od založenia (8.1.1997)
 • 312,00 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 4,69 %
 • 3 roky
 • 3,37 %
 • 5 rokov
 • 5,37 %
 • 10 rokov
 • 7,57 %
 • Od založenia (8.1.1997)
 • 6,10 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.