BGF US Basic Value (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (7.8.2020) 81,2300 USD
 • Ročné maximum
 • (20.1.2020) 96,0200 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 58,5800 USD
 • Investičná spoločnosť
 • BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • Dátum založenia
 • 8.1.1997
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 434 672 743,88 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • Hodnotové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,82 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,96 %
 • 1 mesiac
 • 3,24 %
 • 3 mesiaca
 • 9,71 %
 • 6 mesiacov
 • -13,35 %
 • Od začiatku roku
 • -14,10 %
 • 1 rok
 • -2,88 %
 • 2 roky
 • -10,48 %
 • 3 roky
 • 0,62 %
 • 5 rokov
 • 7,22 %
 • 10 rokov
 • 90,86 %
 • Od založenia
 • 255,65 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -5,38 %
 • 3 roky
 • 0,21 %
 • 5 rokov
 • 1,40 %
 • 10 rokov
 • 6,68 %
 • Od založenia
 • 5,52 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.