BGF Sustainable Energy (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (7.8.2020) 12,6500 USD
 • Ročné maximum
 • (7.8.2020) 12,6500 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 7,6200 USD
 • Investičná spoločnosť
 • BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • Dátum založenia
 • 6.4.2001
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 1 849 507 529,53 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Tematický zamerané
  Energetické
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 2,07 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 3,27 %
 • 1 mesiac
 • 11,85 %
 • 3 mesiaca
 • 35,73 %
 • 6 mesiacov
 • 15,74 %
 • Od začiatku roku
 • 18,33 %
 • 1 rok
 • 37,20 %
 • 2 roky
 • 35,15 %
 • 3 roky
 • 37,20 %
 • 5 rokov
 • 63,23 %
 • 10 rokov
 • 62,60 %
 • Od založenia
 • 26,50 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 16,25 %
 • 3 roky
 • 11,12 %
 • 5 rokov
 • 10,30 %
 • 10 rokov
 • 4,98 %
 • Od založenia
 • 1,22 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.