BGF Latin American (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (4.8.2020) 53,3200 USD
 • Ročné maximum
 • (3.1.2020) 79,4800 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 37,3700 USD
 • Investičná spoločnosť
 • BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • Dátum založenia
 • 8.1.1997
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 805 252 807,67 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Latinská Amerika
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 2,10 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -4,08 %
 • 1 mesiac
 • 3,59 %
 • 3 mesiaca
 • 26,68 %
 • 6 mesiacov
 • -30,01 %
 • Od začiatku roku
 • -31,80 %
 • 1 rok
 • -27,14 %
 • 2 roky
 • -22,10 %
 • 3 roky
 • -20,31 %
 • 5 rokov
 • -1,55 %
 • 10 rokov
 • -39,00 %
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -11,74 %
 • 3 roky
 • -7,29 %
 • 5 rokov
 • -0,31 %
 • 10 rokov
 • -4,82 %
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.