BGF Global Multi-Asset Income (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (12.8.2020) 12,1700 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 13,5200 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 10,9400 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • Dátum založenia
 • 7.1.2015
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 6 682 424 805,78 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Flexibilné
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy zmiešené
 • Poplatky za správu
 • 1,76 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,25 %
 • 1 mesiac
 • -1,30 %
 • 3 mesiaca
 • -1,30 %
 • 6 mesiacov
 • -8,84 %
 • Od začiatku roku
 • -4,77 %
 • 1 rok
 • -1,38 %
 • 2 roky
 • 5,37 %
 • 3 roky
 • 10,84 %
 • 5 rokov
 • 14,38 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 21,94 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 2,65 %
 • 3 roky
 • 3,49 %
 • 5 rokov
 • 2,72 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 3,61 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.