BGF Global Multi-Asset Income (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (1.12.2020) 12,4400 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 13,5200 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 10,9400 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • Dátum založenia
 • 7.1.2015
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 6 557 067 062,06 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Flexibilné
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Stredne rizikové
 • Poplatky za správu
 • 1,77 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,72 %
 • 1 mesiac
 • 3,15 %
 • 3 mesiaca
 • 3,49 %
 • 6 mesiacov
 • 0,97 %
 • Od začiatku roku
 • -2,66 %
 • 1 rok
 • -3,42 %
 • 2 roky
 • 8,84 %
 • 3 roky
 • 11,47 %
 • 5 rokov
 • 12,17 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (7.1.2015)
 • 24,65 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 4,33 %
 • 3 roky
 • 3,69 %
 • 5 rokov
 • 2,32 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (7.1.2015)
 • 3,80 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.