BGF Fixed Income Global Opportunities (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (25.9.2020) 13,0600 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 13,9300 EUR
 • Ročné minimum
 • (30.3.2020) 12,5300 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • Dátum založenia
 • 18.12.2013
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 9 746 939 321,40 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Bez obmedzenia
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Konzervatívne
 • Poplatky za správu
 • 1,22 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 3 roky
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,24 %
 • 1 mesiac
 • 1,48 %
 • 3 mesiaca
 • -1,43 %
 • 6 mesiacov
 • 4,06 %
 • Od začiatku roku
 • -1,06 %
 • 1 rok
 • -1,88 %
 • 2 roky
 • 10,58 %
 • 3 roky
 • 11,43 %
 • 5 rokov
 • 10,96 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 41,34 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 5,16 %
 • 3 roky
 • 3,67 %
 • 5 rokov
 • 2,10 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 5,24 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.