BGF Euro-Markets (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (4.12.2020) 33,2300 EUR
 • Ročné maximum
 • (30.11.2020) 33,3300 EUR
 • Ročné minimum
 • (19.3.2020) 20,3600 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • Dátum založenia
 • 4.1.1999
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 1 489 401 632,44 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,83 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,09 %
 • 1 mesiac
 • 9,89 %
 • 3 mesiaca
 • 9,09 %
 • 6 mesiacov
 • 13,80 %
 • Od začiatku roku
 • 7,37 %
 • 1 rok
 • 9,45 %
 • 2 roky
 • 26,40 %
 • 3 roky
 • 9,53 %
 • 5 rokov
 • 24,92 %
 • 10 rokov
 • 102,25 %
 • Od založenia (4.1.1999)
 • 232,30 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 12,43 %
 • 3 roky
 • 3,08 %
 • 5 rokov
 • 4,55 %
 • 10 rokov
 • 7,30 %
 • Od založenia (4.1.1999)
 • 5,63 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.