BGF Euro Bond (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • Ročné maximum
 • Ročné minimum
 • Investičná spoločnosť
 • Dátum založenia
 • Krajina registrácie
 • Objem aktív fondu

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Regionálne zameranie
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Mena denominácie

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Poplatky za správu
 • z toho manažérsky poplatok

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • Investičné preferencie
 • Schopnosť niesť stráty
 • Tolerancia rizika
 • Kategória zákazníka
 • Znalosti a skúsenosti

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1 mesiac
 • 3 mesiaca
 • 6 mesiacov
 • Od začiatku roku
 • 1 rok
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.