AXA EUROBOND (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (6.8.2020) 0,0312 EUR
 • Ročné maximum
 • (20.2.2020) 0,0319 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 0,0291 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • AXA investiční společnost a.s.
 • Dátum založenia
 • 3.2.2012
 • Krajina registrácie
 • Česko
 • Objem aktív fondu
 • 1 667 715,00 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Bez obmedzenia
  S dominantnou menou (EUR)
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 1,44 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,75 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 3 roky
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 2
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,19 %
 • 1 mesiac
 • 0,97 %
 • 3 mesiaca
 • 4,10 %
 • 6 mesiacov
 • -1,84 %
 • Od začiatku roku
 • -1,53 %
 • 1 rok
 • -1,55 %
 • 2 roky
 • -0,63 %
 • 3 roky
 • -2,26 %
 • 5 rokov
 • -2,04 %
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -0,32 %
 • 3 roky
 • -0,76 %
 • 5 rokov
 • -0,41 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.