AXA CEE Akciový fond (CZK)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (6.8.2020) 0,8121 CZK
 • Ročné maximum
 • (2.1.2020) 0,9818 CZK
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 0,6592 CZK
 • Investičná spoločnosť
 • AXA investiční společnost a.s.
 • Dátum založenia
 • 19.2.2007
 • Krajina registrácie
 • Česko
 • Objem aktív fondu
 • 2 212 207 035,00 CZK

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Stredoeurópsky región
  Stredoeurópsky región
 • Tématické zameranie
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • CZK

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 2,15 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 2,00 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 8 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 2,41 %
 • 1 mesiac
 • -1,64 %
 • 3 mesiaca
 • 5,45 %
 • 6 mesiacov
 • -14,09 %
 • Od začiatku roku
 • -16,41 %
 • 1 rok
 • -11,80 %
 • 2 roky
 • -13,50 %
 • 3 roky
 • -15,03 %
 • 5 rokov
 • -4,05 %
 • 10 rokov
 • -3,13 %
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -6,99 %
 • 3 roky
 • -5,28 %
 • 5 rokov
 • -0,82 %
 • 10 rokov
 • -0,32 %
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.