Amundi Funds US Pioneer Fund A hgd (CZK)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (6.8.2020) 3299,0900 CZK
 • Ročné maximum
 • (6.8.2020) 3299,0900 CZK
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 2222,9300 CZK
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 14.6.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 1 481 625 429,04 CZK

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • Jadrové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • CZK

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,75 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,25 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 3,56 %
 • 1 mesiac
 • 6,13 %
 • 3 mesiaca
 • 17,86 %
 • 6 mesiacov
 • 2,02 %
 • Od začiatku roku
 • 5,44 %
 • 1 rok
 • 15,85 %
 • 2 roky
 • 21,15 %
 • 3 roky
 • 34,94 %
 • 5 rokov
 • 51,66 %
 • 10 rokov
 • 151,56 %
 • Od založenia
 • 16,76 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 10,07 %
 • 3 roky
 • 10,50 %
 • 5 rokov
 • 8,69 %
 • 10 rokov
 • 9,66 %
 • Od založenia
 • 14,45 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.