Amundi Funds US Pioneer Fund A hgd (CZK)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (20.10.2020) 3447,2100 CZK
 • Ročné maximum
 • (2.9.2020) 3569,4300 CZK
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 2222,9300 CZK
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 14.6.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 1 568 495 008,53 CZK

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • Jadrové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • CZK

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,75 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,25 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -2,21 %
 • 1 mesiac
 • 3,89 %
 • 3 mesiaca
 • 8,17 %
 • 6 mesiacov
 • 24,36 %
 • Od začiatku roku
 • 10,18 %
 • 1 rok
 • 17,60 %
 • 2 roky
 • 29,37 %
 • 3 roky
 • 37,01 %
 • 5 rokov
 • 65,36 %
 • 10 rokov
 • 148,23 %
 • Od založenia
 • 22,00 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 13,74 %
 • 3 roky
 • 11,07 %
 • 5 rokov
 • 10,58 %
 • 10 rokov
 • 9,52 %
 • Od založenia
 • 15,83 %
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.