Amundi Funds US Pioneer Fund A (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (6.8.2020) 12,2800 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 13,0800 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 9,0400 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 14.6.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 475 274 279,95 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • Jadrové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,75 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,25 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 3,11 %
 • 1 mesiac
 • 1,57 %
 • 3 mesiaca
 • 7,81 %
 • 6 mesiacov
 • -3,99 %
 • Od začiatku roku
 • 1,49 %
 • 1 rok
 • 11,64 %
 • 2 roky
 • 22,68 %
 • 3 roky
 • 43,29 %
 • 5 rokov
 • 54,47 %
 • 10 rokov
 • 224,87 %
 • Od založenia
 • 12,97 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 10,76 %
 • 3 roky
 • 12,74 %
 • 5 rokov
 • 9,09 %
 • 10 rokov
 • 12,50 %
 • Od založenia
 • 11,21 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.