Amundi Funds Russian Equity A (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (1.12.2020) 61,5500 EUR
 • Ročné maximum
 • (20.1.2020) 77,9600 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 40,6200 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 14.6.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 9 465 877,56 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Východná Európa
 • Tématické zameranie
 • Rastové
  Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,15 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,80 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 7
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,69 %
 • 1 mesiac
 • 15,24 %
 • 3 mesiaca
 • 2,84 %
 • 6 mesiacov
 • 6,56 %
 • Od začiatku roku
 • -14,37 %
 • 1 rok
 • -9,22 %
 • 2 roky
 • 19,28 %
 • 3 roky
 • 28,63 %
 • 5 rokov
 • 65,06 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (14.6.2019)

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 9,22 %
 • 3 roky
 • 8,75 %
 • 5 rokov
 • 10,54 %
 • 10 rokov
 • Od založenia (14.6.2019)
Spýtajte sa nás

Vložte bezpečnostný kód:
 Security code
 

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.