Amundi Funds Russian Equity A (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (17.9.2020) 59,4000 EUR
 • Ročné maximum
 • (20.1.2020) 77,9600 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 40,6200 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 14.6.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 9 021 951,36 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Východná Európa
 • Tématické zameranie
 • Rastové
  Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 2,15 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,80 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 7
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 3,18 %
 • 1 mesiac
 • -2,99 %
 • 3 mesiaca
 • 1,26 %
 • 6 mesiacov
 • 32,38 %
 • Od začiatku roku
 • -17,36 %
 • 1 rok
 • -9,92 %
 • 2 roky
 • 21,20 %
 • 3 roky
 • 23,93 %
 • 5 rokov
 • 78,92 %
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 10,09 %
 • 3 roky
 • 7,41 %
 • 5 rokov
 • 12,34 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.