Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value(USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.8.2020) 174,8000 USD
 • Ročné maximum
 • (17.1.2020) 199,6100 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 127,8400 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 14.6.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 67 226 970,34 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • Hodnotové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,75 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,05 %
 • 1 mesiac
 • 4,46 %
 • 3 mesiaca
 • 7,21 %
 • 6 mesiacov
 • -9,09 %
 • Od začiatku roku
 • -11,26 %
 • 1 rok
 • -1,71 %
 • 2 roky
 • -3,82 %
 • 3 roky
 • 4,42 %
 • 5 rokov
 • 23,68 %
 • 10 rokov
 • 103,92 %
 • Od založenia
 • -1,08 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -1,93 %
 • 3 roky
 • 1,45 %
 • 5 rokov
 • 4,34 %
 • 10 rokov
 • 7,39 %
 • Od založenia
 • -0,95 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.