Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value(EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (21.9.2020) 148,1300 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 183,7400 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 118,7100 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 14.6.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 95 003 301,13 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • Hodnotové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,75 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -2,17 %
 • 1 mesiac
 • -1,51 %
 • 3 mesiaca
 • -2,04 %
 • 6 mesiacov
 • 19,07 %
 • Od začiatku roku
 • -15,54 %
 • 1 rok
 • -11,15 %
 • 2 roky
 • -6,01 %
 • 3 roky
 • 3,54 %
 • 5 rokov
 • 26,27 %
 • 10 rokov
 • 122,82 %
 • Od založenia
 • -5,91 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -3,05 %
 • 3 roky
 • 1,17 %
 • 5 rokov
 • 4,78 %
 • 10 rokov
 • 8,34 %
 • Od založenia
 • -4,67 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.