Amundi Funds Pioneer US Equity Research (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (6.8.2020) 14,8500 USD
 • Ročné maximum
 • (12.2.2020) 14,9700 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 10,1100 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 14.6.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 58 784 997,53 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • Jadrové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,75 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 2,06 %
 • 1 mesiac
 • 5,02 %
 • 3 mesiaca
 • 17,39 %
 • 6 mesiacov
 • -0,07 %
 • Od začiatku roku
 • 3,56 %
 • 1 rok
 • 16,20 %
 • 2 roky
 • 14,49 %
 • 3 roky
 • 32,83 %
 • 5 rokov
 • 52,31 %
 • 10 rokov
 • 180,72 %
 • Od založenia
 • 16,11 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 7,00 %
 • 3 roky
 • 9,93 %
 • 5 rokov
 • 8,78 %
 • 10 rokov
 • 10,87 %
 • Od založenia
 • 13,90 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.