Amundi Funds Pioneer US Eq.Fundamental Growth(EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (6.8.2020) 314,0400 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 330,0300 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 225,6200 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 7.6.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 431 869 922,62 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Severná Amerika
 • Tématické zameranie
 • Rastové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,75 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 2,78 %
 • 1 mesiac
 • 1,47 %
 • 3 mesiaca
 • 8,41 %
 • 6 mesiacov
 • -1,99 %
 • Od začiatku roku
 • 5,89 %
 • 1 rok
 • 18,62 %
 • 2 roky
 • 31,60 %
 • 3 roky
 • 52,43 %
 • 5 rokov
 • 65,97 %
 • 10 rokov
 • 342,12 %
 • Od založenia
 • 20,39 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 14,72 %
 • 3 roky
 • 15,09 %
 • 5 rokov
 • 10,66 %
 • 10 rokov
 • 16,03 %
 • Od založenia
 • 17,23 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.