Amundi Funds Pioneer Strategic Income A (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.8.2020) 10,6100 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 11,4900 EUR
 • Ročné minimum
 • (26.3.2020) 9,7600 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 7.6.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 14 802 884,35 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Bez obmedzenia
  Vysoký výnos (HY)
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 1,75 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,57 %
 • 1 mesiac
 • -1,76 %
 • 3 mesiaca
 • 1,53 %
 • 6 mesiacov
 • -5,01 %
 • Od začiatku roku
 • -2,39 %
 • 1 rok
 • -1,21 %
 • 2 roky
 • 9,04 %
 • 3 roky
 • 10,18 %
 • 5 rokov
 • 8,38 %
 • 10 rokov
 • 59,55 %
 • Od založenia
 • 2,41 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 4,42 %
 • 3 roky
 • 3,28 %
 • 5 rokov
 • 1,62 %
 • 10 rokov
 • 4,78 %
 • Od založenia
 • 2,08 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.