Amundi Funds Pioneer Global Equity A (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (12.8.2020) 125,5700 USD
 • Ročné maximum
 • (12.2.2020) 129,5200 USD
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 85,0300 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 14.6.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 21 022 257,95 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Jadrové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,90 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,65 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,89 %
 • 1 mesiac
 • 6,71 %
 • 3 mesiaca
 • 19,10 %
 • 6 mesiacov
 • -3,05 %
 • Od začiatku roku
 • 0,61 %
 • 1 rok
 • 14,68 %
 • 2 roky
 • 4,45 %
 • 3 roky
 • 14,28 %
 • 5 rokov
 • 27,75 %
 • 10 rokov
 • 100,43 %
 • Od založenia
 • 13,23 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 2,20 %
 • 3 roky
 • 4,55 %
 • 5 rokov
 • 5,02 %
 • 10 rokov
 • 7,20 %
 • Od založenia
 • 11,26 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.