Amundi Funds Japan Equity Engagement A (USD)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (24.9.2020) 65,0200 USD
 • Ročné maximum
 • (18.9.2020) 66,2500 USD
 • Ročné minimum
 • (20.3.2020) 42,5200 USD
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 31.5.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 2 822 297,37 USD

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Japonsko
 • Tématické zameranie
 • Jadrové
  Špecifické krajiny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • USD

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Dynamické
 • Poplatky za správu
 • 1,65 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,40 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 8 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 5
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,96 %
 • 1 mesiac
 • 3,57 %
 • 3 mesiaca
 • 8,42 %
 • 6 mesiacov
 • 46,31 %
 • Od začiatku roku
 • 9,79 %
 • 1 rok
 • 19,19 %
 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3 roky
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.