Amundi Funds Global Aggregate Bond A (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.8.2020) 172,0800 EUR
 • Ročné maximum
 • (20.2.2020) 190,2200 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 165,3500 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 22.11.2010
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 163 828 137,73 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Bez obmedzenia
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 1,05 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 0,80 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 3 roky
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,12 %
 • 1 mesiac
 • -2,81 %
 • 3 mesiaca
 • -2,22 %
 • 6 mesiacov
 • -6,74 %
 • Od začiatku roku
 • -3,65 %
 • 1 rok
 • -2,98 %
 • 2 roky
 • 7,88 %
 • 3 roky
 • 12,40 %
 • 5 rokov
 • 7,64 %
 • 10 rokov
 • Od založenia

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 3,87 %
 • 3 roky
 • 3,97 %
 • 5 rokov
 • 1,48 %
 • 10 rokov
 • Od založenia

Dokumenty na stiahnutie

Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.