Amundi Funds Euroland Equity A (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (3.8.2020) 7,4000 EUR
 • Ročné maximum
 • (12.2.2020) 8,6300 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 5,3800 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 7.6.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 526 861 826,67 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Akcie
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé trhy
  Európa
 • Tématické zameranie
 • Jadrové
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy akciové
 • Poplatky za správu
 • 1,75 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,50 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 6
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -1,20 %
 • 1 mesiac
 • -1,60 %
 • 3 mesiaca
 • 10,78 %
 • 6 mesiacov
 • -9,76 %
 • Od začiatku roku
 • -11,59 %
 • 1 rok
 • -1,86 %
 • 2 roky
 • -6,57 %
 • 3 roky
 • -3,65 %
 • 5 rokov
 • 0,82 %
 • 10 rokov
 • 75,77 %
 • Od založenia
 • -2,25 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • -3,34 %
 • 3 roky
 • -1,23 %
 • 5 rokov
 • 0,16 %
 • 10 rokov
 • 5,80 %
 • Od založenia
 • -1,94 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.