Amundi Funds Euro Strategic Bond A hgd (CZK)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (6.8.2020) 1469,7500 CZK
 • Ročné maximum
 • (20.2.2020) 1523,4900 CZK
 • Ročné minimum
 • (24.3.2020) 1303,4600 CZK
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 14.6.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 1 718 734 798,35 CZK

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Vysoký výnos (HY)
  S dominantnou menou (EUR)
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • CZK

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 1,50 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,25 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 3
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 1,27 %
 • 1 mesiac
 • 2,51 %
 • 3 mesiaca
 • 8,14 %
 • 6 mesiacov
 • -2,69 %
 • Od začiatku roku
 • -1,83 %
 • 1 rok
 • -0,24 %
 • 2 roky
 • 3,29 %
 • 3 roky
 • -1,06 %
 • 5 rokov
 • 2,85 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 1,39 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,63 %
 • 3 roky
 • -0,35 %
 • 5 rokov
 • 0,56 %
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 1,21 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.