Amundi Funds Emerging Markets Local Cur. Bond(EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (6.8.2020) 67,4600 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 76,9600 EUR
 • Ročné minimum
 • (23.3.2020) 61,8700 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 14.6.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 31 647 411,80 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Dlhopisy
 • Regionálne zameranie
 • Rozvíjajúce sa trhy
  Globálne rozvíjajúce sa trhy
 • Tématické zameranie
 • Lokálne meny
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy dlhopisové
 • Poplatky za správu
 • 1,70 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,35 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,43 %
 • 1 mesiac
 • -2,57 %
 • 3 mesiaca
 • 0,94 %
 • 6 mesiacov
 • -11,17 %
 • Od začiatku roku
 • -9,61 %
 • 1 rok
 • -4,97 %
 • 2 roky
 • 2,26 %
 • 3 roky
 • -0,62 %
 • 5 rokov
 • 6,94 %
 • 10 rokov
 • 12,56 %
 • Od založenia
 • -3,38 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,12 %
 • 3 roky
 • -0,21 %
 • 5 rokov
 • 1,35 %
 • 10 rokov
 • 1,19 %
 • Od založenia
 • -2,95 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.