Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy (EUR)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (5.8.2020) 61,5700 EUR
 • Ročné maximum
 • (19.2.2020) 62,0000 EUR
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 55,7600 EUR
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 7.6.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 74 385 744,39 EUR

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Flexibilné
  Absolútneho výnosu
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • EUR

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy zmiešené
 • Poplatky za správu
 • 1,45 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,20 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • 0,95 %
 • 1 mesiac
 • 2,14 %
 • 3 mesiaca
 • 5,03 %
 • 6 mesiacov
 • 0,26 %
 • Od začiatku roku
 • 0,69 %
 • 1 rok
 • 3,46 %
 • 2 roky
 • 1,22 %
 • 3 roky
 • 0,87 %
 • 5 rokov
 • 1,32 %
 • 10 rokov
 • 14,96 %
 • Od založenia
 • 4,20 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 0,61 %
 • 3 roky
 • 0,29 %
 • 5 rokov
 • 0,26 %
 • 10 rokov
 • 1,40 %
 • Od založenia
 • 3,60 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.