Amundi Funds Absolute Return Multi-Strat. hgd(CZK)

 

Základné informácie

 • Cena za kus
 • (12.8.2020) 1033,3900 CZK
 • Ročné maximum
 • (4.3.2020) 1045,7300 CZK
 • Ročné minimum
 • (18.3.2020) 940,1200 CZK
 • Investičná spoločnosť
 • Amundi Funds
 • Dátum založenia
 • 7.6.2019
 • Krajina registrácie
 • Luxembursko
 • Objem aktív fondu
 • 897 782 775,23 CZK

Investičné zameranie

 • Trieda aktív
 • Zmiešané aktíva
 • Regionálne zameranie
 • Vyspelé a rozvíjajúce sa trhy
  Globálne
 • Tématické zameranie
 • Flexibilné
  Absolútneho výnosu
 • Dividendová politika
 • Akumulačná
 • Mena denominácie
 • CZK

Informácie o poplatkoch a cenách

 • Poplatková kategória
 • Fondy zmiešené
 • Poplatky za správu
 • 1,45 %
 • z toho manažérsky poplatok
 • 1,20 %

Cieľové trhy

 • Investičný horizont
 • min. 5 rokov
 • Investičné preferencie
 • Rast
 • Schopnosť niesť stráty
 • Áno
 • Tolerancia rizika
 • Rizikový profil 4
 • Kategória zákazníka
 • Neprofesionálny
  Profesionálny
  Spôsobilá protistrana
 • Znalosti a skúsenosti
 • Základný
  Informovaný
  Pokročilý

Kumulatívna výkonnosť (%)

 • 1 týždeň
 • -0,70 %
 • 1 mesiac
 • 0,92 %
 • 3 mesiaca
 • 3,86 %
 • 6 mesiacov
 • -0,64 %
 • Od začiatku roku
 • 0,58 %
 • 1 rok
 • 3,76 %
 • 2 roky
 • 2,91 %
 • 3 roky
 • 3,09 %
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 5,15 %

Priemerná ročná výkonnosť (% p.a.)

 • 2 roky
 • 1,44 %
 • 3 roky
 • 1,02 %
 • 5 rokov
 • 10 rokov
 • Od založenia
 • 4,33 %
Spýtajte sa nás

We take your privacy seriously, and we will only use personal information that you supply to us in accordance with the terms of our privacy policy.